Федазол 22 инструкцияНазвание файла:
Размер файла: 322 кб
Количество загрузок: 1358
Скачать:

Розрахункові документи, що надійшли після операційного часу, банк виконує наступного робочого дня. День оформлення платіжного доручення не враховується.4. Банк приймає до виконання платіжне доручення від платника за умови, якщо сума цього платіжного доручення не перевищує суму, що є на його рахунку. Розрахункові документи, що надходять у банк, він повертає у порядку, визначеному пунктами 15 і 16 цього розділу. Якщо всупереч отриманому листу про відкликання суму переказу списано з рахунку платника та перераховано отримувачу, то повернення платником цієї суми здійснюється у судовому порядку. Меморіальний ордер засвідчується підписами відповідального виконавця банку, який його оформив, і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа банку. Якщо на початок наступного операційного дня на рахунку платника буде недостатньо коштів для виконання платіжних вимог, то вони цього самого дня виконуються частково (у порядку, визначеному розділом V цієї Інструкції) та повертаються в порядку, визначеному пунктами 15 і 16 цього розділу.

Похожие записи: